Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování pánevních a bederních svalů

Koupit tejpy
Tejpování pánevních a bederních svalů 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: fossa iliaca, processus transversus Th12, processus costalis L1–L5.

Tejpování pánevních a bederních svalů

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: trochanter minor.

Tejpování pánevních a bederních svalů 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: flexe kyčelního kloubu.

4. Kineziologický aspekt: nutné vyšetřit suspektní blok articulatio sacroiliaca.

Tejpování svalů v oblasti pánve a bederní páteře

Odborný název: Musculus iliopsoas

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu I tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu mediálně od spina iliaka anterijor superijor.
  • Uveďte sval do protažení svěšením stejnostranné dolní končetiny z lehátka.
  • Kineziotape lepte technikou paper off tension v celém průběhu svalu.
  • Konec tapu nalepte bez napětí do místa svalového úponu na trochanter minor femoris.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy