Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování malého hýžďového svalu

Koupit tejpy
Tejpování velkého hýžďového svalu 2

1. Začátek: lopata kosti kyčelní až ke crista iliaca.

Tejpování velkého hýžďového svalu 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: trochanter major.

Tejpování velkého hýžďového svalu

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: vnitřní rotace, abdukce dolní končetiny.

4. Kineziologický aspekt: nutné vyšetřit suspektní blok articulatio sacroiliaca.

Návod k aplikaci tejpu na malý hýžďový sval

Odborný název: Musculus glutaeus medius

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na velký trochanter.
  • Uveďte sval do protažení 90° flexí stejnostranného kyčelního kloubu, koleno i kotník se opírá o podložku.
  • Oba pruhy kineziotapu lepte technikou paper off tension po obvodu svalu až k jeho začátku na lopatu kosti kyčelní.
  • Konec tapu nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy