Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování velkého hýžďového svalu

Koupit tejpy

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: os sacrum, lopata kosti kyčelní, os coccygis, fascia thoracolumbalis.

Tejpování velkého hýžďového svalu 5

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: trochanter major, tractus iliotibialis.

Tejpování velkého hýžďového svalu 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: extenze kyčelního kloubu, vnější rotace, abdukce, addukce.

4. Kineziologický aspekt: blok SI kloubu na téže straně, radikulární symptomatologie S1.

Návod k aplikaci tejpu na velký sval hýžďový

Odborný název: Musculus glutaeus maximus

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu distálně od velkého trochanteru.
  • Uveďte sval do protažení 90° flexí kyčelních kloubů.
  • Oba pruhy kineziotapu lepte technikou paper off tension po obvodu svalu ke kostrči a lopatě kosti kyčelní.
  • Konec tapu nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy