Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování ramene – deltového svalu

Koupit tejpy
Tejpování ramene – deltového svalu

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: clavicula, acromion, spina scapulae.

Tejpování ramene – deltového svalu 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: tuberositas deltoidea humeri.

Tejpování ramene – deltového svalu 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Fuknce: ventrální flexe paže, dorzální flexe paže, abdukce paže.

Tejpování ramene – deltového svalu 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

4. Kineziologický aspekt: suspektní blok articulatio acromioclavicularis, nutné vyšetřit musculus infraspinatus, musculus supraspinatus.

Návod k aplikaci tejpů na deltový sval ramena

Odborný název: Musculus deltoideus

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na tuberozitás deltoidea humerí.
  • Přední porci svalu uveďte do protažení horizontální abdukcí stejnostranné horní končetiny, přední pruh tapu lepte technikou paper off tension v celém průběhu svalu až k zevnímu konci klavikuly.
  • Zadní porci svalu uveďte do protažení horizontální addukcí stejnostranné horní končetiny, zadní pruh tapu lepte technikou paper off tension v celém průběhu svalu až k zevnímu konci spiné skapulé.
  • Konec tapu nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy