Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování trojhlavého svalu lýtkového

Koupit tejpy
Tejpování trojhlavého svalu lýtkového 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: linea musculi solei.

Tejpování trojhlavého svalu lýtkového

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: tuber calcanei.

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: plantární flexe nohy.

Tejpování trojhlavého svalu lýtkového 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

4. Kineziologický aspekt: nutné vyšetřit laterální porci musculus soleus, zda nejsou trigger pointy, dále suspektní blok articulatio sacroiliaca ypsilaterálně.

Návod na tejpování trojhlavého lýtkového svalu

Odborný název: Musculus triceps surae

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na plantární stranu patní kosti.
  • Uveďte sval do protažení dorzální flexí nohy.
  • Oba pruhy kineziotapu lepte technikou paper off tension po obvodu svalu vždy ke stejnostrannému epikondylu femuru.
  • Konec tapu nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy