Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Tejpování paty – Achillovy šlachy

Koupit tejpy
Tejpování paty – Achillovy šlachy 5

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: proximální část tibiae, membrana interossea cruris.

Tejpování paty – Achillovy šlachy

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: proximální část tibiae, membrana interossea cruris.

Tejpování paty – Achillovy šlachy 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: báze 1. metatarzu, os cuneiforme mediale, plantární plocha.

Tejpování paty – Achillovy šlachy 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: dorzální flexe nohy.

Tejpování paty – Achillovy šlachy 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: dorzální flexe nohy.

Tejpování paty – Achillovy šlachy 4

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

4. Kineziologický aspekt: bolest Achillovy šlachy, laterální porce musculus soleus, suspektní blok SI na téže straně.

Návod k aplikaci tejpu při bolesti Achillovy šlachy (achilovky)

Odborný název: Achillodynie

Postup Indikace tejpu

  • V neutrální pozici segmentu nalepte kotvu I tapu do místa úponu Achillovy šlachy na kalkaneu. Pasivně proveťe dorzální flexi nohy a s napětím 50 – 75 % lepte tape v celém průběhu šlachy. Konec tapu dolepte bez napětí. Kineziotape třením zažehlete.
  • Kombinuje se s inhibiční technikou na muskulus triceps suré. V neutrální pozici segmentu aplikujte kotvu V tapu bez napětí do místa úponu svalu na kalkaneu. Pasivně proveďte dorzální flexi nohy a s napětím do 25 % lepte pruhy tapu po obvodu svalu až na mediální a laterální kondyl femuru. Konce tapu dolepte bez napětí. Kineziotape třením zažehlete.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy