Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Musculus pectoralis minor

Koupit tejpy

Tejpování ruky – malého prsního svalu

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: 3., 4. a 5. žebro.

Tejpování krku – kývače 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: processus coracoideus scapulae.

Tejpování ruky – malého prsního svalu 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: deprese lopatky.

4. Kineziologický aspekt: nutné vyšetřit suspektní blok 3., 4. a 5. žebra.

Návod k aplikaci tejpu na malý sval prsní

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na procesus korakoideus skapulé.
  • Uveďte sval do protažení svěšením v loketním kloubu extendované a v ramenním kloubu zevně rotované horní končetiny z lehátka.
  • Oba pruhy kineziotapu lepte technikou paper off tension v celém průběhu svalu až k místu jeho začátku na 3. a 5. žebro.
  • Konec tapů nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy