Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Musculus biceps brachii

Koupit tejpy

Tejpování ruky 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: processus coracoideus scapulae, tuberculum supraglenoidale.

Tejpování ruky 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: tuberositas radii, aponeurosis musculi bicipitis brachii (na ulnu).

Tejpování ruky 4

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: flexe v loketním kloubu, supinace předloktí.

Tejpování ruky

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

4. Kineziologický aspekt: bolestivost v ramenním kloubu v oblasti articulatio glenohumeralis.

Návod k aplikaci tejpu na dvouhlavý pažní sval

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu V tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na tuberozitás rádyí.
  • Uveďte sval do protažení extenzí ramene, lokte a pronací předloktí.
  • Oba pruhy kineziotapu lepte technikou paper off tension po obvodu svalu až k procesus korakoideus skapulé a tuberkulum supraglenoidále.
  • Konec tapů nalepte bez napětí.
  • Kineziotape zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy