Získejte velkoobchodní podmínkyTejpy Meridius Tejpy Nasara Tejpy Temtex

Musculus pectoralis major

Koupit tejpy

Tejpování ruky – velkého prsního svalu

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

1. Začátek: sternum, 1.–6. žebro.

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

2. Úpon: crista tuberculi majoris humeri.

Tejpování ruky – velkého prsního svalu 2

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: addukce paže.

Tejpování ruky – velkého prsního svalu 3

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

3. Funkce: addukce paže.

Tejpování ruky – velkého prsního svalu 1

katalog_kineziotaping2014_07_29.qxd

4. Kineziologický aspekt: nemá zvláštní kineziologické aspekty.

Návod k aplikaci tejpu na velký sval prsní

Odborný název: Musculus pectoralis major

Postup Indikace tejpu

  • Kotvu na 3 pruhy rozděleného tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na krista tuberkulí majoris humerí.
  • Abdominální část uveďte do protažení elevací extendované a zevně rotované horní končetiny, první pruh tapu lepte technikou paper off tension až k místu úponu přímého břišního svalu, konec tapu lepte bez napětí, celý pruh zažehlete třením.
  • Pro protažení sternální části uveďte horní končetinu do 90 stupňové abdukce, druhý pruh tapu lepte technikou paper off tension ke střední části sterna, konec tapu lepte bez napětí, celý pruh zažehlete třením.
  • Pro protažení klavikulární části svalu svěste v loketním kloubu extendovanou a v ramenním kloubu zevně rotovanou horní končetinu z lehátka, třetí pruh tapu lepte technikou paper off tension až k mediální části klavikuly, konec tapu lepte bez napětí, celý pruh zažehlete třením.

Tejpy Meridius
Tejpy Nasara
Tejpy Temtex Classic
Tejpy Temtex Tourmaline
Tejpovací sety
Fixní (pevné) tejpy